Afstudeeropdracht

Afstudeeropdracht Net op Zee

Arnhem HBO, WO Afstudeeropdracht 40 TenneT TSO B.V.

Wat doe je als Afstudeerder Net op zee bij TenneT?

De aanleg van een net op zee gaat, binnen de door de vergunningverlener gestelde eisen, gepaard met natuurverstorende activiteiten. Als verantwoordelijke partij voor de ontwikkeling van het net op zee en gezien de mogelijke omvang van toekomstige ontwikkelingen op zee, is TenneT op zoek naar manieren om deze natuurverstoring proactief te beperken gedurende de operationele fase van de infrastructuur. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de plaatsing van kunstriffen; wellicht een kans voor natuurversterking in plaats van natuurverstoring. Als netbeheerder op zee wil TenneT natuurbescherming en natuurversterking in haar netontwikkeling verankeren. Intern kan zo nauwer aangesloten worden bij het Corporate Sustainability Initiative.

Doel van de afstudeeropdracht is om een concrete pilot uit te werken. De pilot moet een duidelijke toegevoegde waarde hebben, passende binnen de kaders van de projecten van Net op zee (o.a. qua tijd en budget).

Tot de werkzaamheden behoren:

 • Inventariseren van alternatieven en toepassingen door TenneT dusver;
 • Analyseren van de toepasbaarheid binnen de komende projecten van Net op zee; inclusief het opstellen van een risicoanalyse;
 • Opstellen plan van aanpak voor implementatie van natuurversterkende maatregelen binnen het programma Net op Zee+;
 • Afstemming zoeken met interne en externe belanghebbenden.

Afhankelijk van de beschikbare tijd kan de opdracht worden uitgebreid met een integrale beschouwing van de duurzaamheidscomponent binnen de projecten van het net op zee, op korte en lange termijn: in hoeverre speelt duurzaamheid een rol in het projectmanagement; welke verbetermogelijkheden zijn er?

Wat verwachten we van jou?

 • Opleiding: HBO/WO niveau
 • Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal en goede beheersing van de Engelse taal
 • Je werkt zelfstandig en neemt initiatief (informatie verzamelen, analyseren en rapporteren)
 • Je bent analytisch en communicatief vaardig
 • Je hebt affiniteit met ecologische, technische en bedrijfskundige aspecten: afweging van de haalbaarheid van alternatieven en voorbereiding van besluitvorming op het plan van aanpak
 • Je werkt graag in teamverband
 • Je bent representatief: je kunt als vertegenwoordiger van TenneT bij externe partijen worden ingezet (denk aan verkenningssessies met natuur- en milieu organisaties en de vergunningverlener)
 • Vanzelfsprekend heb je interesse in de energiebranche in het algemeen en de elektriciteitsmarkt in het bijzonder

Wat mag je van TenneT verwachten?

Je krijgt een verantwoordelijke functie binnen deze technisch zeer interessante werkomgeving, onder meer door de complexe hoogspanningsvraagstukken waarmee TenneT te maken heeft. Daarnaast krijg je een stagevergoeding en is er aandacht voor persoonlijke ontwikkeling.

Wij vragen bij indiensttreding standaard een Verklaring omtrent Gedrag.

Reageer op deze opdracht

Fields marked with an * are required
Reactiegarantie

Jouw contactpersoon @ 1ng

“Ná 3 dagen nog geen reactie ontvangen? Bel dan svp met mij: - Erik
0633227766
erik@1ng.nl
Linkedin